понедељак, 30. новембар 2009.

Хроника (ексцерпт из књиге Р. Зафранског)Хроника (ексцерпт из књиге Р. Зафранског)

[према Rüdiger Safranski Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt, 2006; превео Давор Лазић]
Hronika (ekscerpt iz knjige R. Zafranskog)[prema Rüdiger Safranski Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt, 2006; preveo Davor Lazić]1889                    
26.9. рођен је Мартин Хајдегер, син Фридриха Хајдегера (7.8.1851. – 2.5.1924.) подрумара и црквењака из Мескирха, те Јохане Хајдегер, девојачко Кемпф (21.3.1858-3.5.1927.).

1903-1906         
Стипендиста гиманазије у Констанци. Станује у католичком    интернату „Конрадихаус“, спрема се за свештенички позив.

1906- 1909        
Гимназија и надбискупски конвикт у Фрајбургу.

1909                    
30.9. Хајдегер ступа у Језуитски новицијат у Тисису, код Фелкирха (Форарлберг).13.10. бива отпуштен због проблема са срцем.

1909-1911                      
Студира теологију и филозофију у Фрајбургу. Антимодернистички чланци у католичким часописима.

1911-1913           
Прекид свештеничког образовања и криза. Студиј филозофије, хуманистичких и природних наука у Фрајбургу. Добија стипендију за студиј католичке филозофије. Пријатељство са Ернстом Ласловским. Студира Хусерла. Логика као онострана вредност живота.

1913
Промоција у докторско звање са дисертацијом „Учење о суду у психологизму“.

1915                     
Хабилитација са радом „Учење о категоријама и значењу Дунса Скота“.

1915-1918                      
Позван у војну службу ( ограничено способан, обавља дужност у метеролошкој служби и поштанској цензури ).

1917                     
Склапа брак са Елфридом Петри.

1919                     
Рођење сина Јерга.      

1919                     
Јануар. Прекид са „Системом католицизма“.

1920                    
Рођење сина Хермана.

1918-1923          
Мартин Хајдегер као Privatdozent и Хусерлов асистент у Фрајбургу. Пријатељство са Елизабет Блохман.

1920                    
Почетак пријатељства са Карлом Јасперсом.

1922                    
Хајдегерова интепретација Аристотела изазива велику пажњу у Марбургу. Градња колибе у Тотнаубергу.

1923                    
Хајдегер предавањима из „Онтологије“ излази на глас „тајног краља филозофије“.

1923                    
Позив у Марбург. Усељење у колибу у Тотнаубергу. Пријатељство са Бултманом.

1924                    
Почетак  љубавне приче са Ханом Арент.

1925                    
Хана Арент напушта Марбург.

1927                     
„Битак и време“.

1928                    
Позив у Фрајбург за Хусерлова наследника.

1929                    
Приступно предавање „Шта је метафизика?“ Март: предавања при универзитетским курсевима у Давосу. Расправа са Ернстом Касирером.

1929/30              
Предавање „Темељни појмови метафизике“.

1930                                           
Одбија први позив из Берлина.

1931/32              
Нова година у колиби: Хајдегер прихвата национал-социјализам.

1933                                            
Избор ректора: 1.мај - Приступа партији (NSDAP). 27.мaj - ректорски говор. Организација научног погона. Пропагандистички наступи у Лајпцигу, Хајделбергу, Тибингену. Сарадња у оквиру баденске високошколске реформе (увод у фирер-принцип). Октобар: одбија други позив из Берлина. Лето: последња посета Карлу Јасперсу.

1934                    
Сукоби на факултету, неслагање са владиним и партијским службеницима довешће га до одступања са места ректора. Лето: израда плана за Dozentakademie у Берлину.

1936                    
Крај преписке са Јасперсом. Предавање у Цириху: „Извор уметничког дела“. Предавање у Риму: „Хелдерлин и суштина песништва“. Сусрет са Карлом Левитом.

1936-1940          
Више пута током предавања о Ничеу критички расправља о   мишљењу моћи национал-социјализма. Бива надгледан од Гестапоа.

1936-1938          
Настају Прилози филозофији (О догађају), предвиђени за касније објављивање.

1937         
Хајдегер одбија учешће на филозофском конгресу у Паризу.

1944                    
Новембар: позив у народну милицију (Volkssturm).

1945                    
Јануар – фебруар: сређује и похрањује рукописе на сигурно.

1945                    
Април – јуни. Филозофски факултет се премешта у замак Вилденштајн (код Бајрона, долина Дунава). Jули: Хајдегер пред истражном комисијом. Официри француске окупационе војске, заинтересовани за филозофију, ступају у контакт са Хајдегером. Планирани сусрет са Сартром пропада. Преписка са Сартром. Почетак пријатељства са Жаном Бофреом.

1946                    
Јасперсов извештај. Хајдегер добија забрану предавања (до 1949). Почетак пријатељства са Медаром Босом. Писмо Бофреу „Писмо о хуманизму“.
1949                    
Децембар: четири предавања у Бременском клубу ( „Ствар“, „По-став“, „Опасност“, „Окрет“ ).

1950                    
Поновљена у Билерхехе и у Бајерској академији лепих уметности.

1950                    
Фебруар: посета Хане Арент Хајдегеру. Дописивање и пријатељство бива обновљено. Наставља такође дописивање са Карлом Јасперсом.

1951/52              
Хајдегер поново држи предавања.

1952                    
Друга посета Хане Арент.

1953                    
„Питање о техници“ академско предавање у Минхену. Почетак Хајдегерове послератне каријере. Пријатељство са Ерхартом Кестнером.

1955                    
„Опуштеност“ говор на свечаности у част Конрадина Кројцера у Мескирху. Предавање у Сериси ла Сал.

1957                     
Предавање у Ајс де Прованс.Познанство са Ренеом Шаром.

1959                    
Почетак семинара у Цоликону са Медаром Босом.

1959                    
Именовање почасним грађанином Мескирха 27. септембра.

1962                    
Првo путовање у Грчку.

1964                    
Појављује се Адорнов памфлет против Хајдегера – „Жаргон аутентичности“ .

1966                    
Први семинар у Ле Тору. Наставак 1968, 1969 и 1973. у Церингену.

1966                    
„Шпигл интервју“ (објављен после Хајдегерове смрти ).

1967                     
Посета Хане Арент Хајдегеру. Од тада га посећује сваке године.

1975                     
Појављује се прво издање сабраних дела.

1976                     
Хајдегер умире 26. маја, те бива покопан 28. маја у Мескирху.
                 

                 
                             


Нема коментара:

Постави коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...