среда, 05. август 2009.

Мартин Хајдегер У мишљењу на путу ...


-->
Оригинални наслов: Martin Heidegger Im Denken unterwegs ...

година: 1975.

Филм Рихарда Визера и Валтера Ридла

[Originalni naslov: Martin Heidegger Im Denken unterwegs ... Martin Hajdeger U mišljenju na putu godina: 1975. Film Riharda Vizera i Valtera Ridla]

Рихард Визер је савремени немачки филозоф. Филм о Хајдегеру је настао током његовог рада за Сидвестфанк.Филм садржи делове интервјуа које је Хајдегер дао Визеру 70их, као и неке архивске снимке, тако и приватне снимке. Са друге стране оно што би се могло замерити филму је једна пренаглашеност, једна интенција да се Хајдегер димензионира, те затим предимензионира. Укупно, материјал је један вредан документ.

 Мартин Хајдегер У мишљењу на путу ...
величина: 288,4 mb (5 x 50 mb + 1 x 38,4 mb)
доступно овде
превод овде.
 
dlc container овде.
-----------------------------------------------
Напомена гледе превода: Превод је ћирилични. Стога је потребно у плејеру подесити скрипту. У БС плејеру (верзија 2.34, а слично верујем и на другим верзијама као и плејерима) на следећи начин-->> десни клик -->> Subtitles -->> Primary -->> Subtitle properties -->> Font ... -->> Script -->> изабрати Cyrilic -->> Apply -->>Ok
-----------------------------------------------

Људско, сувише људско

Оригинални наслов серијала: BBC Human All Too HumanСеријал наслова Ничеовог дела „Људско, сувише људско“ је емитован на BBC телевизији. Аутори који су обрађени су Ниче, Сартр и Хајдегер.

Серијал како је насловљен у том тону спроводи презентирање живота и дела М. Хајдегера. „У том тону“ овде значи да се истиче људска особеност, која је овде препозната, рекао бих, на трагу хришћанске традиције, а не у смислу њене трагичности, а нипошто у смислу Ренесансе. Према хришћанској егзегези то значи биће оптерећено Источним грехом. Несавршено. Увек само то. Тако да се епизода о Хајдегеру бави у већој мери, већим делом, Хајдегером као нацистом. У смислу свакодневне јадиковке „ето, велики филозоф, али ето и он греши“. Ваљда је тој некој свести потребно да изједначи, нивелира све ванредно, све што иде преко ње, те да би она тако могла да се помири са тим, да би могла да настави свој живот, у свакодневици, у просечности. И да у ту просечност одржи просечан увид.   

Са друге стране епизода садржи један увид у живот и дело М. Хајдегера у оној мери у којој једна оваква форма, тв емисије, то дозвољава.

-----------------------------------------------
Људско сувише људско, Мартин Хајдегер
величина: 325,8 mb (6 x 50 mb + 1 x 25,8 mb)
доступно овде: 1 2 3 4 5 6 7
превод овде.

-----------------------------------------------Линк за пеузимање: 

емисија

превод
-----------------------------------------------


уторак, 04. август 2009.

Путевима М. Хајдегера
Oвде ћу учинити доступном секундарну литературу о Хајдегеру.Heidegger Reexamined vol. 1, 2, 3, 4. / edited with introductions by Hubert Dreyfus, Mark Wathall, Routledge, New York-London, 2002.
Rorty, Richard Essays on Heidegger and others, Cambridge University Press, 1992.

-----------------------------------------------------------
Aжурирано 13. септембар 2009.
-----------------------------------------------------------
Ажурирано 16. новембар 2009.

-------------------------------------------------
Ажурирано 28. фебруар 2010.

de Beistegui, Miguel - Heidegger & the Political, Routledge, London and New York, 1998.
-------------------------------------------------
 Ажурирано 20. март 2010.

Couzens Hoy, David The Time of Our Lives A Critical History of Temporality The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, 2009.
-------------------------------------------------
 Ажурирано  14. juni 2010.

Julian Young Heidegger's Philosophy of Art, Cambridge University Press, 2001.
James K. Lyon Paul Celan and Martin Heidegger An Unresolved Conversation, 1951–1970, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2006.
Transcendental Heidegger, Edited by Steven Crowell and Jeff Malpas, Stanford University Press, Stanford, California, 2007.
Katrin Froese Nietzsche, Heidegger, and Daoist Thought Crossing Paths In-Between, State University of New York Press, New York, 2006.
George Pattison Routledge Philosophy GuideBook to The Later Heidegger, Routledge, London - New York, 2000.
Haim Gordon The Heidegger-Buber Controversy The Status of the I–Thou, GREENWOOD PRESS Westport, Connecticut, London, 2001.
Heidegger and rhetoric, edited by Daniel M. Gross and Ansgar Kemmann, State University of New York Press, Albany, 2005.
Richard Rojcewicz The Gods and Technology A Reading of Heidegger, State University of New York Press, Albany, 2006.
Reinhard May Heidegger’s hidden sources East Asian influences on his work, Routledge, London-New York, 2005.
French interpretations of Heidegger : an exceptional reception, edited by David Pettigrew and François Raffoul, State University of New York Press, Albany, 2008.
Gail Stenstad Transformations thinking after Heidegger, The University of Wisconsin Press, 2006.
Jean-Francois Lyotard Heidegger and "the jews" , University of Minnesota Press Minneapolis London, 1997.
Michael Eldred Capital and Technology: Marx and Heidegger
Michael Inwood Heidegger: A Very Short Introduction, Oxford University Press.
William J. Richardson (preface by Martin Heidegger) Heidegger: Through Phenomenology to Thought, Fordham University Press, New York, 2003.
Robert Piercey Uses of the past from Heidegger to Rorty. Doing Philosophy Historically, Cambridge University Press, 2009.
-------------------------------------------------
 Ажурирано 23. новембар 2010.
Guignon Charles Heidegger and the Problem of Knowledge
Babich Babette E, Words in Blood, Like Flowers Philosophy and Poetry, Music and Eros in Hölderlin, Nietzsche, and Heidegger,State University of New York Press, Albany, 2006. 
Caputo, John D. Radical Hermeneutics: Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project, Indiana University  Press, Bloomington and Indianapolis, 1987. 
Aho, Kevin A. Heidegger’s Neglect of the Body, SUNY Press, New York, 2009.
Tatossian A. The Phenomenology of Psychoses 
Strauss, Leo Five Crucial Texts on Heidegger 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...