недеља, 22. април 2012.

Конференција на ИФДТ, мај, БеоградИзгледа да је мај - месец скупова о Хајдегеровој филозофији. Поред скупа у Оребићу, који се одржава на тему Битка и времена, у Београду, на Институту за филозофију и друштвену теорију се одвија конференција на тему Хајдегерове касне филозофије. Техника као тема Хајдегерове касне филозофије је итекако жива док са друге стране имена учесника конференције обећавају један изузетан скуп. Захвалност на информацијама иде колеги Јованову.

из расписа организатора


Постав – Техника, наука и социјални свет. Нове перспективе Хајдегерове касне филозофије

3. и 4. мај 2012.
ИФДТ, сала на I спрату

Биће технике и науке је у основи интересовало Хајдегера већ двадесетих година прошлог века, али прије свега у његовом касном делу. При томе се није радило о изолованим појединачним феноменима или развоју културнокритичке филозофије технике и науке. Његово питање о техници и науци дешава се у контексту његових разматрања о повести бића и о повести западњачког мишљења као и настојања да се пређе на мишљење са једним другачијим почетком. Међутим, оно се дешава и у односу на питање о социјалном свету. Конференција ће ићи трагом Хајдегеровог питања о бићу технике и науке и разјасниће га како у погледу на Хајдегеров мисаони пут тако и у погледу на мислиоце који су били важни за Хајдегерово мишљење технике и социјалнога, од којих се он критички дистанцирао или који су прихватили његово мишљење и даље га развијали.  

Учесници: Holger Zaborowski, Annette Hilt, Cathrin Nielsen, Virgilio Cesarone, Juan Vermal, Часлав Копривица, Растко Јованов, Петар Бојанић и Жељко Радинковић.

Језик конференције: немачки
у наставку следи програм конференције

Program Institut

среда, 18. април 2012.

Филозофска школа Матице хрватске, мај, 2012, Оребић, Хрватска


Филозофска школа Матице хрватске ове године организује школу са темом Мартин Хајдегер Битак и време.

из расписа организатора

Slijedom dosadašnjega pozitivnog iskustva Matica hrvatska organizira 2012. u Orebiću drugu po redu Filozofsku školu sa svrhom da se nadarenim i perspektivnim studentima i doktorandima filozofije pruži dodatno izvannastavno obrazovanje.

Tema je ovogodišnje Škole, na koju je pozvano sedam predavača, djelo Martina Heideggera Bitak i vrijeme. Izvedba programa uključuje predavanja i rasprave o osnovnim temama djela te intenzivan rad na tumačenju odabranih dijelova teksta. Teme koje će se ponajprije obrađivati jesu: svjetovanje svijeta, ono tu, propadanje, odlučnost i briga, bitak za smrt, vremenitost i povijesnost.

Захваљујем се на информацијама, у последњем часу, колегама са форума pjaceta.com а особито колеги Давору, уреднику блога увод у философију. Више о самој школи по повратку из Оребића.

у наставку следи програм школе

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...