понедељак, 09. јануар 2012.

Д. Лазић Хајдегерово разумевање понављања


Давор Лазић
Хајдегерово разумевање понављања

(запис дипломског рада одбрањеног на Филозофском факултету у Новом Саду 20.12.2011.)

Апстракт: У раду је покушано да се доведе до разумевања значење појма понављања код Хајдегера. Кренуло се од питања и покушао се дати основни оквир у коме би се дало питати о понављању (1). Искушавање понављања је даље било приређено у осврту у традицију, да би се у варирању различитих разумевања наслутило, или у првом смислу разумело значењско поље које отвара једно овакво запитивање (2). У централном делу рада, путем више секција, покушано је указати на једну конфигурацију смисла понављања кроз варирања онога шта јесте или на шта је упућено понављање (3). У последњем делу покушало се у основном смислу повратно указати на значај пређеног пута и на својеврсно достојанство понављања (4).

Кључне речи: идеја, заборав, подсећање, апорија, пут, тренутак, понављање


Davor Lazic Hajdegerovo razumevanje ponavljanja

1 коментар:

  1. latinična verzija

    D. Lazic Hajdegerovo razumevanje ponavljanja

    http://www.scribd.com/fullscreen/77951131?access_key=key-2ao2kaue4yuhvl131pak

    ОдговориИзбриши

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...